Hút bể phốt tại Vĩnh Tường | Cam kết không sạch hoàn tiền

Hiện nay vấn đề xử lý chất thải sinh hoạt ở khu dân cư không còn xa lạ đối với người dân Vĩnh Tường. Bởi ý thức người dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung được nâng lên: người dân đã xây nhà vệ sinh tự hoại, xây bể phốt chứa chất … Đọc tiếp Hút bể phốt tại Vĩnh Tường | Cam kết không sạch hoàn tiền